Få undersøgt din kloak af en kloakmester

By:

Vedligeholdelsen af vores kloaksystem er delt imellem hus og sommerhusejere og så kommunen. Det er husejernes ansvar, at den del af kloakken der ligger indenfor skel, er i orden og udenfor skel er det kommunens ansvar. Vores kloakker som mange af os tager for givet, er ikke mere end 150 år gammel og før kørte der i storbyen en vogn rundt om natten og indsamlede afførring og affald. I København blev kørt til Amager og det er årsagen til, at øen den dag i dag har øgenavnet Lorteøen. 

At vores kloaksystem kun er 150 år gammelt betyder også, at ikke alle huse og sommerhuse endnu ikke er tilsluttet systemet. 

Få undersøgt din kloak

Hvis du er i tvivl om din kloak fungere optimalt, kan du kontakte en autoriseret kloakmester. Du må ikke selv gå igang med at lave kloakarbejde, det skal være en autoriseret. Han vil foretage en TV-inspektion af din kloakker og alt afhængig af hvad problemet er, vil han enten foretage en slamslugning, så alt snavs og slam forsvinder og der normal hul igennem eller hvis der er et hul i et sted, vil han reparere det. Bor du i Silkeborg kan du søge efter slamsugning i Silkeborg.

Det er vigtigt at være sit ansvar omkring kloakken sig bevidst og få den undersøgt, hvis der er tvivl. Den er vigtig for vores almene sundhedstilstand og uden den ville væres levevilkår blive markant forringet. Det samme gør sig gældende, hvis du har mistanke om at du har rotter i kloakken. Det skal øjeblikkelig undersøges. 2 rotter kan på få måneder blive til 400. Det er gratis at få en rottebekæmper ud og det er kommunens ansvar, men du har anmeldelsespligt. Det er ofte via et hul i din kloak at rotterne har fundet vej og det er endnu en af de ting, en TV-inspektion vil kunne afsløre.

Posted in: slamsugning